Stan realizacji spraw sołectwa wniosek
Stan realizacji spraw sołectwa wniosek
Odpowiedź: Stan realizacji spraw sołectwa wniosek
Realizacja ustaleń z zebrania wiejskiego z dnia 12.05.2022r.
Zebranie Wiejskie 12.05.2022r
Sprawy sołeckie pytania i odpowiedzi.

Odpowiedź: Sprawy sołeckie pytania i odpowiedzi.

Pytania z odwołanego zebrania wiejskiego i odpowiedzi Urzędu Gminy Białe Błota

Odpowiedź: Gdzie jest kruszywo i utwardzone drogi?

Gdzie jest kruszywo i utwardzone drogi?

Odpowiedzi na pytania

Etapy inwestycji w Kruszynie Krajeńskim dot. ulic: Kwiatowej, Słonecznej , Białobłockiej oraz stopień realizacji funduszu sołeckiego w roku 2021.

Hydranty w Kruszynie Krajeńskim

Rowy melioracyjne (04.01)