Budowa ulicy Białobłockiej bez kanalizacji
Realizacja ustaleń z zebrania wiejskiego z dnia 12.05.2022r.

Stan drogi ul. Sosnowej

Odpowiedź: Stan drogi ul. Sosnowej

Nazwa dla drogi na odcinku polnym tj. ul. Białobłocka

Gdzie jest kruszywo i utwardzone drogi?

Obwieszczenie kruszyn krajeński

Urządzenie drogi ul. Jasnej w prawidłowym śladzie


Odpowiedź: Równanie dróg gminnych, naprawa


Równanie dróg gminnych, naprawa przystanków…


Nadanie nazwy ulicy Białobłocka


Równanie ul.Białobłockiej


Odpowiedź: Równanie ul.Białobłockiej


ul. Sosnowa

Urządzenie drogi Sosnowej.

Odpowiedź: Urządzenie drogi Sosnowej.

Równanie ulicy Białobłockiej (15.03)

Odpowiedź: Równanie ulicy Białobłockiej (12.04)

Plac zabaw (15.03)

Odpowiedź: Plac zabaw (15.03)

Droga gminna ul. Storczykowa (04.01)

Odpowiedź: Droga gminna ul. Storczykowa (04.01)

Równanie dróg i naprawa oświetlenia (28.12)

Odpowiedź: Równanie dróg i naprawa oświetlenia (28.12)

Droga gminna ul. Sosnowa (04.01)

Odpowiedź: Droga gminna ul. Sosnowa (04.01)