Przekazanie drogi prywatnej

Odpowiedź: Przekazanie drogi prywatnej

Plany Zagospodarowania Przestrzennego 09.08.2021 

Odpowiedź: Plany Zagospodarowania Przestrzennego 09.08.2021 

Uchwała w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w obszarze Natura 2000 – niekompletna.

NIE dla strefy przemysłowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łochowskiej działki 17/2, 16/1, 7/5

Uzupełnienie wniosku do studium po zebraniu wiejskim 30.06.2021r. 

Wniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (27.06)

Monit o działki od KOWR rejon Białobłocka/Leśna, Boisko ul. Świerkowa/Brzozowa, Storczykowa (10.06)

Pozyskanie działek od KOWR na cele społeczne (26.04)

Odpowiedź: Pozyskanie działek od KOWR na cele społeczne (22.06)

Zagospodarowanie przestrzenne (05.08.2019)