Droga serwisowa, przejazd pod obiektem mostowym, ekrany akustyczne

Stan nawierzchni ul. Ogrodowej

Naprawa nawierzchni drogi serwisowej S5, ul. Ogrodowej.