Progi zwalniające na DP 1537C

Droga powiatowa 1537C realizacja inwestycji do 2025 r. / opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do 18.04.2024 r.

Progi zwalniające


Plan budowy ulicy Lipowej

Progi zwalniające przy placu zabaw

Realizacja ustaleń z zebrania wiejskiego z dnia 12.05.2022r.

Projekt drogi powiatowej 1537C ul. Lipowej.

Drodzy Mieszkańcy,

w niedzielę 03.04.2022r. odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi rozbudową drogi powiatowej  ul. Lipowej, z uwagi na duże zainteresowanie projektem, pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński na odcinku od skrzyżowania z ul. Topolową w kierunku drogi ekspresowej S5 dł. odcinka ca. 1,7 km ,  proszę o przeanalizowanie  załączonego projektu w zakresie zagospodarowania terenu przy poszczególnych działkach i zgłoszenie ewentualnych uwag do Sołtys Kruszyna Krajeńskiego Anetty Steltmann pod nr tel. 536 137 323 w terminie do 15.04.2022r. 

Odpowiedź: Progi zwalniające  na ul. Lipowej

Progi zwalniające na ul. Lipowej

Progi zwalniające na ul. Łochowskiej przy sklepie Kruszynka

Odpowiedź: Progi zwalniające na ul. Łochowskiej przy sklepie Kruszynka