Archiwum 2020


Opinie środowiskowe dotyczące rozbudowy ferm w Cielu.

Program rozwoju retencji (03.05)

Strefa rolnicza (17.02)

Odpowiedź Strefa rolna (03.03)

Strefa ujęcia wody i oczyszczalni (17.02)

Odpowiedź Strefa ujęcia wody i oczyszczalni (17.03)