Plac zabaw a bezpieczeństwo

Odpowiedź: Plac zabaw a bezpieczeństwo

Dzierżawa działek od KOWR-U 

Odpowiedź: Uporządkowanie działki gminnej i placu zabaw (05.07)

Uporządkowanie działki gminnej i placu zabaw (05.07)

Plac zabaw (15.03)

Odpowiedź: Plac zabaw (15.03)

Nagranie z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dot. skargi wniesionej przez sołtys Kruszyna Krajeńskiego na działania wójta w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w roku 2020. 

Plac zabaw (05.01)

Plac zabaw wydatki (03.01)

Odpowiedź: Plac zabaw wydatki (03.01)